Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥΟΛΑ
ΤΑ
ΑΡΘΡΑ
ΜΕ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

TΟ ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΜΙΑ ΕΚΔΟΧΗ ΠΙΟ ΑΝΕΤΗ ΣΤΟ ΜΑΤΙ
ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
ΠΑΤΗΣΤΕ
ΕΔΩ


ΥΠΕΡΣΥΝ
ΔΕΣΜΟΙ
(LINKS)
ΑΠΟ ΟΛΑ
ΤΑ BLOGS
ΕΛΗΝΙΚΑ
ΚΑΙ ΞΕΝΑ

1. ΕΡΩΤΙΚΗ
ΑΓΑΠΗ
menu_psycherlove

10. ΜΑΣΚΕΣ
menu_psychmasks

11.Η ΦΙΛΙΑ
menu_psychfriendship

12.ΖΗΛΕΙΑ
menu_psychjealousy

13.ΨΕΜΑ
menu_psychlying

14.ΑΠΟΞΕ
ΝΩΣΗ
menu_psychisolation

15.ΑΥΤΟΠΕ
ΠΟΙΘΗΣΗ
menu_psychselfesteem

16.ΠΑΛΗ
ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΠΟ
ΦΕΥΚΤΟmenu_psychinevitable

17.ΑΙΣΘΗ
ΜΑΤΑ

18. ΧΡΟΝΙΑ
ΑΝΑΒΟΛΗ
menu_psychchronicposteponement

19. ΑΝΙΑ
menu_psychcboredom

20. ΘΑΜΜΕΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
menu_psychburiedfeelings

21. ΘΥΜΟΣ
menu_psychcanger

22. ΑΝΗΔΟΝΙΑ
(ΕΛΛΕΙΨΗ
ΕΥΧΑΡΙ
ΣΤΗΣΗΣ)
menu_psychcanhedonia

23. ΤΑ ΦΑΝΤΑ
ΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΠΑΡΕ
ΛΘΟΝΤΟΣ
menu_psychcghostsofpast

24. ΧΡΟΝΙΑ
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ-
ΑΥΤΟΚΑ
ΤΑΣΤΡΟΦΗ
menu_psychselfdestruction

25. Η
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΩ
ΠΙΚΟ
ΤΗΤΑΣ
menu_psychcacceptanceofpersonality

26. ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΣΩΖΟΥΝ menu_psychblames

27. ΦΛΕΡΤΑ
ΡΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟmenu_psychcflertingwithdeath

28. ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ menu_psychcpregnancy

29. Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ menu_psychdriver

30. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΝΤΙΚΟΙ
ΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙ
ΚΟΤΗΤΑΣ
menu_psychcantisocialpersonality.gif

31. ΕΡΓΑΣΙΟ
ΜΑΝΙΑ
menu_psychcworkalchoholic

32. Ο ΦΟΒΟΣ
menu_psychfear

33.Ο ΦΟΒΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΟ
ΤΗΤΑΣ
menu_psychfear-of-intimacy

34.Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
inner-dialogue1-300x179

35. ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
menu_limits

36. ΜΝΗΜΗ
menu_psychmemory

37. ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
menu-psychdepression

38. ΚΡΙΣΗ ΠΑΝΙΚΟΥ
menu_psychcpanick

39. ΚΡΙΣΗ ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ menu_psychmiddleagecrisis

40. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ menu_psychsleepproblems

41. ΤΕΛΕΙΟΜΑΝΙΑ

42. ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑ
ΓΚΑΣΤΙΚΗ ΝΕΥΡΩΣΗ

43. Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

44. ΔΙΑΚΥ
ΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

45. ΝΑΡΚΙΣ
ΣΙΣΜΟΣ

46. ΤΟ ΑΓΧΟΣ

47. ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΚΟΥ

48. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΨΥΧΟΣΩ
ΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ (BURNOUT) ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

49. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΨΥΧΟΣΩ
ΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ (BURNOUT) ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ
ΔΕΥΤΙΚΩΝ

50.ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ

51. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

52. ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

53. ΘΕΑΤΡΙ
ΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩ
ΠΙΚΟΤΗΤΑ

54. ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ

55.ΔΙΑΠΙ ΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕ ΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

56. ΓΑΜΟΣ


57. ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

58.ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙ
ΝΩΝΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ!

59.ΓΙΑΤΙ ΚΛΑΙΜΕ! (ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ)!

60. ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

61.ΕΘΙΣΜΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!

62.ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

63.Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ

64.Ο ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΜΑΖΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ!

65.ΘΕΡΑΠΕΥ
TIΚΕΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΚΑΛΙΑ
ΣΜΑΤΟΣ

66.Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΚΑΛΙΑ
ΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ!

yoga-road-rage2

Όπως ξέρουμε η Ελλάδα έχει τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτά τα ατυχήματα είναι: Οι μη κατάλληλοι δρόμοι, τα λάστιχα αυτοκινήτων, η μη εφαρμογή του νόμου, όταν υπάρχει παράβαση του κωδικού οδικής κυκλοφορίας από τους οδηγούς, η κούραση, η χρήση υπερβολικού αλκοόλ ή ναρκωτικών, η επήρεια φαρμάκων, οι αρρώστιες ή διάφορες παθήσεις λόγω ηλικίας κλπ. Ωστόσο σε αυτό το άρθρο δεν θα ασχοληθούμε με αυτούς τους παράγοντες .Η κατεύθυνση θα είναι στα προσωπικά χαρακτηριστικά και μάλιστα στα χαρακτηριστικά που μας δείχνουν την προσωπικότητα του οδηγού.

Έρευνες που έχουν γίνει αποδεικνύουν ότι ο άνθρωπος οδηγεί σύμφωνα με το χαρακτήρα του. Αν ένα άτομο είναι ανεκτικό , προσεκτικό, προνοητικό και συμμερίζεται τους άλλους τότε η οδήγησή του θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Αν αντιθέτως διακρίνεται από έλλειψη αυτών των επιθυμητών χαρακτηριστικών τότε η οδήγησή του θα χαρακτηρίζεται από επιθετικότητα και για πολύ χρόνο θα έχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό τροχαίου ατυχήματος από το άτομο με τα αντίθετα χαρακτηριστικά προσωπικότητας.

Έρευνες επάνω στους εγκληματίες έχουν δείξει ότι άνθρωποι που έχουν εμπλακεί σε σοβαρά παραπτώματα με τον νόμο, έχουν επίσης εμπλακεί σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Εκείνοι που έχουν εμπλακεί σε μικρά παραπτώματα με τον νόμο, έχουν εμπλακεί σε ελαφρά τροχαία ατυχήματα.

Άλλες έρευνες που έχουν γίνει σε οδηγούς νταλίκας, δείχνουν τα χαρακτηριστικά ένας καλού οδηγού . Αυτά είναι νομοταγής , κάποιος που μπορείς να βασισθείς επάνω του, εγκρατής, καλός σύζυγος και πατέρας καθώς επίσης καλός εργάτης ή υπάλληλος που του έχουν εμπιστοσύνη στη δουλειά. Οι οδηγοί αυτοί ήσαν διακριτικοί με τούς άλλους ανθρώπους και ήσαν μη επιθετικοί τόσο στους αυτοκινητόδρομους όσο και σε καταστάσεις που δεν είχαν να κάνουν με τους αυτοκινητόδρομους. Αυτό μπορούσε να διακριθεί ακόμα και με τον τρόπο που εισέρχονταν κάποιοι στον ανελκυστήρα, άφηναν όλους να εισέλθουν στον ανελκυστήρα, και μετά κοιτούσαν να δουν αν έρχεται κάποιος πριν να μπουν και αυτοί μέσα.

Το άγχος από τα προσωπικά προβλήματα μπορεί να συμβάλλει σε περισσότερα ατυχήματα .Έρευνες επάνω στο διαζύγιο αποδεικνύουν τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν 6 μήνες πριν την αίτηση διαζυγίου και 6 μήνες μετά. Η αντίληψη ότι τα προσωπικά προβλήματα αντανακλούν στη συμπεριφορά του οδηγού έχει προκαλέσει την υποψία ότι μεγάλες συγκρούσεις στις εθνικές οδούς δεν είναι ατυχήματα αλλά προμελετημένες αυτοκτονίες. Πράγματι έρευνες σε ασθενείς με τάσεις αυτοκτονίας έχουν δείξει ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν 81 τοις εκατό περισσότερο τροχαία ατυχήματα.

Επίσης το ποσοστό θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων έχει αυξηθεί μέχρι 35 τοις εκατό σε εθνική οδό της Καλιφόρνιας τρεις ημέρες μετά τη δημοσίευση αυτοκτονίας λόγω της μιμητικής τάσης των αυτοκτονιών.

Ένας άλλος λόγος που συμβάλλει στα ατυχήματα είναι ότι η συμπεριφορά των οδηγών στον αυτοκινητόδρομο καθορίζεται από μη συγκοινωνιακά κίνητρα. Πολλοί αγοράζουν ένα αυτοκίνητο παροτρυνώμενοι από τις διαφημίσεις. Για παράδειγμα «θα αρέσετε πιο πολύ στο αντίθετο φύλο, αν αγοράσετε αυτό το αυτοκίνητο.» Έχουν γίνει έρευνες στην Αγγλία στις υποσυνείδητες τάσεις των οδηγών προς την οδήγηση, και γενικά προς το αυτοκίνητο, για να δουν αν είναι διαφορετικές από τις τάσεις που δείχνουν προς τους άλλους. Αυτές οι έρευνες δείχνουν, ότι οδηγοί που ερωτήθηκαν με είδος συνέντευξης, απάντησαν συνειδητά ότι η ασφάλεια ήταν ένα σημαντικό ζήτημα στην επιλογή του αυτοκινήτου και φορώντας ζώνες ασφαλείας ήταν ένα «καλό πράγμα». Τα ατυχήματα τους προκαλούσαν άγχος, και θεωρούσαν υπεύθυνους τους οδηγούς, προπαντός τους οδηγούς που έτρεχαν. Ωστόσο όταν τους ξαναπήραν συνέντευξη σε κατάσταση ύπνωσης , μια διαφορετική εικόνα παρουσιάσθηκε. Αυτό που τους ενδιέφερε ήταν να έχουν ένα ωραίο αυτοκίνητο και ας μην ήταν τόσο ασφαλές. Η ασφάλεια στους αυτοκινητόδρομους δεν ήταν και τόσο σπουδαία υπόθεση, και θεωρούσαν υπεύθυνους τους οδηγούς που οδηγούσαν αργά. Το να φοράς «ζώνη ασφαλείας» θεωρήθηκε θηλυπρεπές, και οι μεγαλύτερες αρετές του αυτοκινήτου ήταν το αίσθημα «ελευθερίας, εξουσίας, ένα αίσθημα ανωτερότητας, ένα αίσθημα να είσαι αφέντης σε όλα».

Η αντιληπτική ικανότητα του οδηγού μπορεί να συμβάλλει επίσης σε τροχαίο ατύχημα. Οι άνθρωποι διαφέρουν στον τρόπο που διακρίνουν τα αντικείμενα που τους περιβάλλουν. Στον αυτοκινητόδρομο, ένα αυτοκίνητο που έρχεται από κάποιο πάρκιγκ, ένα παιδί που πετιέται απότομα στον αυτοκινητόδρομο, συνήθως βάζουν σε πολύ δύσκολη θέση μερικούς ανθρώπους που δεν μπορούν να διακρίνουν τόσο γρήγορα αυτά τα γεγονότα, με αποτέλεσμα να κόβουν ταχύτητα, ή να φρενάρουν αργότερα από μερικούς, που αντιλαμβάνονται αυτές τις καταστάσεις νωρίτερα.

Η πείρα είναι ένας παράγοντας που υποτίθεται ότι θα ελαττώσει το ποσοστό των τροχαίων ατυχημάτων. Δεν είναι όμως πάντα έτσι. Ενώ έχει βρεθεί, ότι οδηγοί με πείρα λιγότερο από ένα χρόνο έχουν πολλά ατυχήματα, έρευνες επίσης έχουν δείξει ότι έμπειροι οδηγοί με πολλές ώρες οδήγησης, όπως οι οδηγοί σε αγώνες ταχυτήτων έχουν πιο πολλά ατυχήματα από τους «νορμάλ οδηγούς» Η εμπιστοσύνη που έχουν στον εαυτό τους, τους κάνει να παίρνουν περισσότερο ρίσκο από ό,τι πρέπει.

Μια διαφορετική προσέγγιση των τροχαίων ατυχημάτων ακολουθείται σε αυτό το άρθρο. Μια προσέγγιση που εξετάζει την κοινωνικό-ψυχολογική προσαρμογή του οδηγού στα διάφορα προβλήματα, και αντικατοπτρίζει την προσωπικότητα του. Αν κάθε οδηγός συνειδητοποιήσει αυτή την προσέγγιση και προσπαθήσει να την εφαρμόσει μαζί με τους άλλους παράγοντες των τροχαίων ατυχημάτων , ίσως τα τροχαία ατυχήματα να λιγοστέψουν.

Για να δείτε σύντομες απαντήσεις σε ψυχολογικά ερωτήματα πιέστε εδώ.

Copyright Tomyalo.com. All Rights Reserved.
This work may not be copied, reproduced, or used without written permission by the author.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος, το έργο αυτό δεν μπορεί ν’ αντιγραφεί, αναπαραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί χωρίς γραπτή άδεια από το συγγραφέα!

ΕΡΤ

EURO NEWS
IN GREEK


CNN
GREECE


FRANCE 24
ENGLISH


FRANCE 24
FRENCH


SKY NEWS

BBC WORLD

BBC RADIO

RAI NEWS
LIVE


STAR
CHANNEL


Mega channel

Alpha
channel


Extra3
channel


KONTRA
CHANNEL

ANT1
WPSO

Mega
Channel
CHYPRUS

RT
DEUTSCHE
WELLE

DER SPIEGEL
TV ON
LINE

TV N24
aljazeera
lifenews
Visit
tv lifenews!

NHK
JAPON


ABC

KATU

U.S.A
TODAY


CNN CHILE

CDN ALIVE
CHINESE


TN EN VIVO

RTVE

CTV Ottawa

EURONEWS
SPANISH


NUESTRA
VISION


CP24
Toronto
ON Canada


UOL.COM
BRASIL


EURONEWS
PORTU
GUESE


ABC
NEWS
AUSTRALIA


HONG KONG
NEWS


NDTV

ΟΛΥΜΠΟΣ TV

RADIO
STATIONS

ALPHA
RADIO GR


ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ


SKY FM
REAL FM


ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΔΙΕΘΝΗ
ΤΥΠΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ

Πίνακας άρθρων
στα Αγγλικά


GREEK
CRISIS


Πίνακας άρθρων
στα Γαλλικά

Die Welt

Griechen
land.net


Alle
Nachrichten
und
Informationen
der F.A.Z.
zum Thema
Griechenland


Άρθρα
απο το
πρακτορείο
ΡΙΑ


Άρθρα
απο τo
INFOGRECIA


Άρθρα στα
Ιταλικά απο
την ANSAMD
GRECIA


Άρθρα
για την Ελλάδα
στο Europapress
στα Ισπανικά


Άρθρα στα
Ολλανδικά


Άρθρα
στα Βουλγαρικά


ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΩΤΩΝ.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ.

ΚΟΣΜΙΚΑ ΝΕΑ.

ΚΑΙΡΟΣ.

EURO NEWS ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

GREEK AMERICAN NEWS AGENCY.

GREEK REPORTER

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΞΕΝΟ ΤΥΠΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΞΕΝΟ ΤΥΠΟ

ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΞΕΝΟ ΤΥΠΟ(TRUTHOUT) ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ DEFEND DEMOCRACY

ΤΣΙΠΡΑΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

TORNOS NEWS GR

NEW DEAL GR

Blogs
από όλη
την Ελλάδα

My Agean. blog

ANALYST GR

axortagos

Voicenews

Antinews

Cnn news

HUFFINGTON
POST


ANTI-
ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ


Αs μιλήσουμε
Επιτέλους


gazzeta.gr

eglimati
kotita


ΕΘΝΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΕΛΛΑΔΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ


econews.gr

ΕΧΩ ΜΑΤΙΑ
ΚΑΙ ΒΛΕΠΩ


kourdisto
portokali


ΤΟ ENIMERWSI

Epikaira

EPIRUS
GATE

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ινφωγνώμων
Πολιτικά


madata.gr

media
soup.gr


mediagate.gr

news 24

newsbeat.gr

News it.

ΞΥΠΝΗΣΤΕ
ΡΕ


www.
Olympia.gr


ΠΕΝΤΑΠΟ
ΣΤΑΓΜΑ”


ΠΑΠΑΤ
ΖΗΔΕΣ BLOG


perierga

ΠΡΕΖΑ
TV.


PRESS-GR. Blogspot.com

protagon.gr

LIAKOS
BLOG


ΖΟΥΓΚΛΑ
ONLINE


BLOG
NEMO GR


PATHFINDER
ONLINE

IN GR

MEDIA
BLOG


E-ROOSTER
BLOG


BANG GR
BLOG


BLOG
ΠΟΛΙΤΙΣ GR


SPIRO
SPERO


taxalia.
blogspot.com


TVXS

TRAGICO.COM

ΤΟ TRELO
KOUNELI


TROKTIKO

TOFTERI.COM

TROMAKTIKO

tsantiri.gr

FIMOTRO

ENIKOS. GR

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


ΣΥΝΗΓΟ
ΡΟΣ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΛΩΤΗ


ΕΥΡΩΠΗ
ΓΙΑ ΜΕΝΑ


Blogs
of the European
Commissioners


SIBYLLA
the secret
truth


ΤΟ athi
napoli.gr


egersis.com

EXOFTI
SIO.COM


ΑΔΙΑ
ΒΡΟΧΟΙ


ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

kopro
skyla


ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΝΕΑ


conto
georgis.com


athens.
indymedia.gr


ANTI
LOGOS GR


enkripto.com

enomenoi
bloggers


apnea.gr

ΙΔΕΟ
ΠΗΓΗ


drougos.gr

ΒΑΘΥ
ΚΟΚΚΙΝΟ


Λαϊκούρα news

ΑΝΙΧΝΕΥ
ΣΕΙΣ


NATIONAL
PRIDE


palmo
grafos.
comnews


roides.com

panosz.
wordpress.com


Lénfant
de la haute
de la mer


athens
ville.com


netakias.com

ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ


ΕΝΩΣΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ
ΙΔΕΩΝ .gr


Ο ΔΡΟΜΟΣ
ΠΑΡΕ
ΔΩΣΕ


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ
ΧΩΡΙΣ
ΣΥΝΟΡΑ


ΜΕΣΑ
ΜΑΖΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ


πιτσιρικος

ΔΑΦΝΗ
ΧΡΟΝΟ
ΠΟΥΛΟΥ


ΙΑΣΩΝΟΣ

ΣΤΥΛΟΣ

NORTH
EPIRUS


Με Σύμμαχο
εσένα


ΑΕΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ

ΑΝΤΙΒΑΡΟ

fox, 2
magazine


Herr K

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ


Κατάληψη

orsr
Ο Δόκτωρ
Τζέκιλ και
ο κύριος Χάϊντ


Articles
And Thoughts


M.A.R.C
Review


archaeo
pteryx


Εβρίτης

ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ


ΠΕΡΙ
ΛΟΓΟΤΕ
ΧΝΙΑΣ


DETE.GR

PATRAS
NEWS COM


PATRA
TORA.GR


PATRAS
TIME.GR


THE BEST.GR

ΠΕΛΟΠΟΝ
ΝΗΣΟΣ.GR


ΓΝΩΜΗ

Εφημερίδα Η Γνώμη.
Τα πρωτοσέλιδα των
ελληνικών εφημερίδων.


PALO.GR

ΟΙΚΟ
ΝΟΜΙΚΑ
BLOGS


tsantiri.gr

ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ
ΚΑΙ ΤΡΕΛΟ


ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ

fimotro

ΕΥΒΟΙΑ

ΑΝΕΜΟ
ΓΑΣΤΡΙ


ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ

SISAKI

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΧΙΠ
ΤΟΤΟ


PRONEWS

defence-
point.gr


ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ


ippolyte

Eleven gr

ΝΟΜΟ
ΣΦΑΙΡΑ


ΠΑΡΑΠΟ
ΛΙΤΙΚΗ


ΗΠΕΙΡΟΣ-
ΕΛΛΑΣ


ΔΥΝΑΤΟΣ

kolindros fire

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ


ΑΡΙΣΤΟ
ΦΑΝΙΣ


ΝΑΞΙΟΣ

ΒΟΛΟΣ TV

ΠΡΑΣΣΙΑ-
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ


ΠΑΡΑΠΟΝΑ
ΡΟΔΟΥ


Greek alert

ΛΕΥΤΕΡΙΑ

ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΚΑΠΙΣΤΡΙ

DIMOTIKO
SAFARI


ΠΕΛΑΣΓΙΑ

ΣΚΑΘΑΡΙ

ΧΑΣΑΠΗΣ

NIKOS 63

ΕΛΕΥΣΗ
ΕΛΗΝΩΝ


Kentri
potideas


Ζουζου
news


ΕΛΛΗΝΟΠΑ
ΛΙΓΕΝΕΣΙΑ


army
alertness


ΒΑΘΥ
ΠΡΑΣΙΝΟ


ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ


ΠΕΛΕΚΥΣ

ΦΙΛΙΑΤΡΑ

ΘΕΜΑ
ΧΡΟΝΟΥ


SKANDA
LISTIS


Kepparou

ΓΑΡΓΑ
ΛΙΑΝΟΙ


ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ-
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ


ΚΟΝΣΕΡΒΟ
ΚΟΥΤΙ

ΘΑΛΑΜΟ
ΦΥΛΑΚΑΣ


ΖΕΙ ΔΩΡΟΝ

Hellenic
legion


Piazza
del popolo


ΒΕΝΤΕΤΑ

ΤΙΡΑ
ΜΟΛΑΣ


ΚΟΝΔΥ
ΛΟΦΟΡΟΣ


ΝΥΧΤΑ ΜΕΡΑ

ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟ

arena

alex
polis


ΑΝΤΙΚΡΥ

ΘΗΒΑ
NEWS


ΤΟ ΛΗΜΕΡΙ

greki.gr

ΞΕΣΠΑΩ

NEWS
LINE


ΤΟ ΠΕΡΙ
ΠΤΕΡΟ


ALMYROS

kanali 1

ΞΕΦΩΤΟ

ΕΧΩ ΝΕΑ

christos
sainis


vatola
kkiotis


ΤΥΧΑΙΟ
ΔΕΝ
ΝΟΜΙΖΩ


Salonica
news


ΤΟ ΠΕΙΡΑ
ΧΤΗΡΙ


ΣΗΜΑΝΤΡΑ

None news

ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΟΛΑ


gkourou

ΑΤΣΑ
ΡΑΝΤΟΣ


Brief news

Ramnousia

FILOLOGOS

ΚΡΑΧΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ


ΤΡΕΛΟ
ΓΑΪΔΟΎΡΙ


svoura news

News
Piper


Α Dr. Seeng
Ανάλυσέ τα


KARDITSA
blogs spot


ΔΡΑΜΙΝΑ
ΝΕΑ


ΛΑΜΟΓΙΟ

Efenpress

ΑΓΙΟΡΙΤΙΚΟ
ΒΗΜΑ


HELLENIC
REVENGE


THRAKI
DEVIL.COM

GREEK
TV LAND


GRΕΕΚ
CINEMA