ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

th3

VOCABULARY

DIALOGUES

GREEK LANGUAGE GREEK PRONUNCIATION ENGLISH LANGUAGE
Για σου Giá su Hi
For one person For one person
Για σας (Giá sas ) Hi, Hallo!
For many persons For many persons
Τι κάνεις; (Ti kánis) How are you?
Τι (Ti ) What
Κάνω (káno) Do
For one person For one person
Τι κάνετε; (Ti kánete ) How are you?
For many persons For many persons
Καλά Kalá Well
Ευχαριστώ Efharistó Thank you
Πολύ Polí Very
Παρακαλώ Parakaló You are welcome
Με λένε Me léne My name is
Πως σε λένε Pos sé léne What is your name
Εμένα Eména Me
Είμαι Íme I am
Από Apó From
Την Tin The
Ελλάδα Elláda Greece
Μένω Méno I stay
Σε In
Μία Mía A
Πόλη Póli City
Που Pu Where
Το όνομά της To ónomá tis Her name
Είναι Íne Is
Πάτρα Pátra Patras
Από πού είσαι; Apó pu íse? Where are you from?
Εγώ Egó I
Αμερική Amerikí America
Φλώριδα. Florida Florida
Χαίρομαι για τη γνωριμία Hérome gia tin gnorimía Glad to meet you
Κι εγώ επίσης Ki egó epísis
Χάρηκα για τη γνωριμία Xárika gia tin gnorimía Glad that I met you.
1. Γιάννης. Για σου ( Giánnis. Giá su ) Hi, Hallo
Για σας (Giá sas ) Hi, Hallo!
2.Τι κάνετε; (Ti kánete ) How are you?
3.Betty. Καλά ευχαριστώ ( Betty. Kalá efharistó) Fine thank you.
Πολύ καλά ευχαριστώ (Polí kalá efharistó) Very well thank you
4. Γιάννης. Παρακαλώ ( Giánnis. Parakaló) You are welcome
5. Γιάννης. Με λένε Γιάννη. .( Giánnis.Me léne Gianni) My name is Giannis.
6. Γιάννης. Πως σε λένε; ( Γιάννης.Pos se léne) What is your name?
7 Betty. Εμένα με λένε Betty. .( Betty.Eména me léne Betty) .My name is Betty.
8. Γιάννης. Είμαι από την Ελλάδα. ( Γιάννης.Íme apo tin Ellada) I am from Greece.
9. Γιάννης. Μένω σε μια πόλη που το όνομά της είναι Πάτρα. Γιάννης. Méno se mía póli pu to ónomá tis íne Pátra) I live in a city by the name Patras.
10. Γιάννης. Από πού είσαι; ( Γιάννης.Apó pú íse) Where are you from?
11. Betty. Εγώ είμαι από την Αμερική. ( Betty.Egó íme apó tin Amerikí) I am from America.
12. Betty.Μένω στη Νέα Υόρκη. .( Betty.Méno sti Néa Yórki) I live in New York City.
13. Γιάννης. Χαίρομαι για τη γνωριμία. ( Γιάννης.Hérome gia ti gnorimía) Glad to meet you.
14. Betty. Κι εγώ επίσης. ( Betty.Ki egó epísis).
15. Χαίρομαι πολύ για τη γνωριμία. (Hérome polí gia th gnorimía) Very glad to meet you.
16. Χάρηκα για τη γνωριμία. (Hárika gia ti gnorimía) Pleased to meet you.