ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ

1.«Δεν θα χαθεί η παραδοσιακή ξυλουργική» www.enet.gr
2.Ιστορία της Ξυλουργικής τέχνης. ΦΤΙΑΧΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ
3.ΞυλογλυπτικήPluton 22
4. Η εφαρμογή της υδροκίνησης στην ξυλουργική βιοτεχνία της Πίνδου
Το παρελθόν της βιοτεχνίας και μια πρόταση μουσειακής ανάδειξης.
ntua.gr