IDIOMATIC EXPRESSIONS

IDIOMS

Feel abashed Φίλ αμπέισντ! Τα χάνω, ντρέπομαι!
Abide by the consequences Αμπάϊντ μπάϊ δι κæνσίκουενσες. Υφίσταμαι τις συνέπειες.
I can not abide him Άι κæν νάτ αμπάϊντ χίμ. Δεν τον χωνεύω
The garden is ablaze with color Δί γκάρντεν ιζ αμπλέϊζ γουίθ κøλøρ Ο κήπος είναι πνιγμένος στο χρώμα!
Go aboard Γκόου αμπόουρντ Επιβιβάζομαι
Have you any money about you? Χάβ ιου ένι μάνιϊ αμπάουτ γιού? Έχεις λεπτά επάνω σου;
What is about? Γουάτ ιζ αμπάουτ? Περί τινός πρόκειται;
How about a drink? Χάου αμπάουτ æ ντρίνκ? Τι θα έλεγες για ένα ποτό;
I was about to ring you when you turned up. Άι γουάς αμπάουτ του ρίνγκ ιου γουέν γιού τæρνντ απ Πήγαινα να σου τηλεφωνήσω όταν παρουσιάστηκες .
The above statement. Δι αμπάουβ στέϊτμεν. Η παραπάνω δήλωση!
He is above all suspicion Χί ίζ αμπάουβ όλ σασπίσιον. Είναι υπεράνω πάσης υποψίας.
Abstemious Αμπστίμιους Εγκρατής
Enjoy free access Ιντζόϊ φρί άξες. Έχω το ελεύθερο.
Difficult of access Ντίφικολτ οφ άξες. Δυσπρόσιτος.
They found no accomodation Δέι φάουντ νό ακομοντέίσον. Δεν βρήκαν που να μείνουν.
Keep accounts Κίπ ακκάουν(τ)ς Κρατώ βιβλία!
Put it in my account! Πούτ ιν μάϊ ακκάουντ. Γράψτε το!
Take account of Τέϊκ ακκάουν(τ) όφ. Υπολογίζω.
It is of no account! Ιτ ίζ όφ νό ακκάουν(τ). Δεν έχει σημασία!
On no account! Όν νό ακκάουν(τ). Επ’ουδενί λόγω.
Turn to good account. Τærn tου γκούντ ακκάουν(τ). Επωφελούμαι!
Get accustomed Γκέτ ακκάστομτ! Συνηθισμένος.
He is (was) within an ace of winning! Χι ίζ(γουάς) γουιθίνæν έϊ οφ γουίνιν(γ). Παρά τρίχα να κερδίσει.
An acquaintance of mine. Æν ακουέϊτανς οφ μάϊν. Γνωστός.
Across Ακρόσς ! Πέρα από.
I came across a very interesting book Άι κέϊμ ακρός έι βέρι ίντέρστιν(γ) μπούκ. Έπεσε στα χέρια μου ένα ενδιαφέρον βιβλίο.
I came across somebody I had not seen for a long time. Άι κέϊμ ακρός σάμπæντι άϊ χαντ νάτ σίν φορ æ λόνγκ τάϊμ. Βρέθηκα μπροστά σε κάποιον που είχα να δω πολύ καιρό.
Act of parliament Άκτ οφ πάρλιαμεντ! Νομοθέτημα!
I was in the act of phoning you! Άϊ γουάς ιν δι άκτ οφ φόνιν(γ) ιου. Απάνω που σου τηλεφωνούσα!
In the act Ίν δι άκτ! Αυτόφωρος!
Act up Άκτ άπ! Ενεργώ άσχημα!
Put out of action. Πούτ άουτ οβ άξιον. Αχρηστεύω.
Man of action. Μæν οβ άξιον Άνθρωπος δράσεως.
Adhere Αντχίαρ! Εμμένω!
It is adjustable! Κανονίζεται!
Ad lib Αντ λίμπ! Αυτοσχεδιάζω!
It is to my advantage Ίτ ιζ το μάϊ αντβάντæντζ Είναι προς όφελός μου!
Take advantage of Τέϊκ αντβάντæντζ οφ! Επωφελούμαι!
I do not think it is advisable for you to go there. Άι ντου νατ θίνκ ιτ ιζ αντβάϊζαμπλ φορ γιού το γκόου δέαρ. Δεν θα συνιστούσα να πας εκεί.
You would be well advisedto Γιου γουντ μπιγουέλ αντβάϊζντ του. Θα κάνατε καλά να
I was afraid it might turn out bad for me Ι γουάζ αφρέϊντ ιτ μάϊτ τέρν άουτ μπæντ φόρ μί. Φοβήθηκα μήπως μου έβγαινε σε κακό.
I knocked against a chair Άϊ κνάκτ αγκέϊνστ έϊ τσέαρ. Χτύπησα πάνω σε μια καρέκλα.
Against one’s will Αγκέϊνστ ουάν’ς γουϊλ. Ακουσίως .
Against a rainy day Αγκέϊνστ έϊ ρέϊνι ντέϊ Για ώρα ανάγκης .
Agape Αγκέϊπ. Με ανοικτό το στόμα.
I haven’t see him for ages Άι χάβεντ σί χιμ φόρ αίϊντζις Έκανα μαύρα μάτια να τον δω.
Ages ago Αίϊντζις αγκόου! Προ πολλού καιρού.
Be aglow Μπί αγκλόου. Λάμπω.
Be (all) agog Μπι (όλ) αγκόνγκ! Βράζω από αναμονή.
Be in agony Μπί ιν άγκονι. Αγωνιώ.
Reach an agreement Ρίτς æν αγρίμεντ! Συμβιβάζομαι
It doesn’t agree with me Ιτ ντάσεντ αγκρί γούϊθ μί. Με πειράζει!
Miss one’s aim Μίς ουάν’ς εϊμ. Αστοχώ.
Put on airs Πούτ ον έρς. Το παίρνω επάνω μου.
Airy Έϊρι. Ευάερος, ξέγνοιαστος
With arms akimbo Γουϊθ άρμς ακίμπο. Με τα χέρια στη μέση.
  • ◾æ Προφέρεται μεταξύ α και έ

    ◾ø Προφέρεται μεταξύ α και ο.