ATHEN’S AIRPORT


VOCABULARY

DIALOGUES

ENGLISH LANGUAGE ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ GREEK LANGUAGE
VOCABULARY
1. Airport. Αίρπόρτ! Αεροδρόμιο.
2. Travel. Τράβελ. Ταξίδι.
3. Travel agency. Τράβελ έιντζενσι. Ταξιδιωτικό πρακτωρείο.
4. Airline. Αίρλάϊν. Αεροπορική εταιρία.
5. Passenger. Πάσσεντζερ. Επιβάτης.
6. Passport. Πάσσπορτ. Διαβατήριο.
7. Baggage. Μπæ´γκεντζ. Αποσκευές
8. Luggage. Λæ´γκεντζ. Αποσκευές
9. Suitcase. Σουίτκέϊς. Βαλίτσα.
10. Ticket. Τίκετ. Εισιτήριο.
11. Flight . Φλάϊτ. Πτήση.
12. Airplane. Αίρπλέϊν. Αεροπλάνο.
13. Clerk. Κλέρκ. Υπάλληλος
14. Boarding pass. Μπόαρντιν πάςς. Κάρτα επιβίβασης.
15. Pilot. Πάϊλοτ. Πιλότος.
16.Co-pilot. Κώ-πάϊλοτ. Συγκυβερνήτης.
17. Announce. Ανάουνς. Αναγγέλλω.
18. Attention. Ατέντσιον. Προσοχή.
19. Arrival Αράϊβαλ. Άφιξη.
20. Take off Τέϊκοφ. Απογείωση.
21. Stewardess Στιούαρντεςς. Αεροσυνοδός.
22. Identιfication card. Άιντεντιφικέϊσιον Κάρντ. Ταυτότητα.
23. Leave. Λίβ. Φεύγω.
24. Come. Κø´μ. Έρχομαι.
25.Time. Τάϊμ. Χρόνος.
26.Change Τσέϊντζ. Αλλαγή.
27.Connection Κøννέκτιον. Ανταπόκριση,αλλαγή αεροπλάνου.
28. Safety zone. Σέϊφετυ ζόν. Ζώνη ασφαλείας
29. Put. Πούτ. Βάζω.
30. Hold. Χόλντ. Κρατώ.
31. Lifejacket. Λάϊφντζάκετ. Σωσίβιο.
32. Aisle. Άιλ. Διάδρομος.
33. Seat. Σήτ. Κάθισμα.
34. Check- in desk. Τσέκ-ιν-ντέσκ. Γραφείο ελέγχου διαβατηρίων.
35.Excess Baggage. Εξέςς Μπæ´γκεντζ. Υπέρβαρο αποσκευών.
36. Smoking. Σμόκιν. Κάπνισμα.
37. Scale. Σκέϊλ. Ζυγαριά.
38. Escalator. Εσκαλέϊτορ. Κυλιόμενες σκάλες.
39. Overhead locker. Οβερχέντ λæ´κερ. Εναέριo ντουλάπι.
40. Handbag. Χæ´ντμπæγκ. Χειραποσκευή.
41. Gift shop. Γκίφτσαπ. Κατάστημα δώρων.
42. Toilet. Τόϊλετ. Τουαλέτα.
43. Tobacco. Τομπæ´κο. Καπνός.
44. Window. Γουίντοου. Παράθυρο.
45. Departure . Ντιπάρτσουρ. Αναχώρηση.
46. To Board on the plane. Τού μποάρντ ον δή πλέϊν. Επιβίβαση στο αεροπλάνο.
47 . Exit. Έξιτ. Έξοδος.
48. Time.Me too. Τάϊμ. Χρόνος.
49. Delay. Ντιλέϊ. Καθυστέρηση.
50. Earphones. Ήρφόουνς. Ακουστικά.
51. Estimated time of Arrival. Εστμέϊτεντ τάϊμ όβ αράϊβαλ. Εκτιμώμενος χρόνος άφιξης.
52. Turbulence. Τæ´ρμπιουλενς. Αναταράξεις.
53. Height. Χάϊτ. Ύψος.
54. Altitude. Άλτιτιουντ. Υψόμετρο.
55. Latitude. Λάντιντιουτ. Γεωγραφικό πλάτος.
56. To hit an air pocket. Τού χίτ έν αίρ πάκετ. Να πέφτει το αεροπλάνο σε κενό αέρος.
57. Duty free. Ντιούτι φρί. Αφορολόγητα.
58. Cigarettes. Σίγκαρεττς. Τσιγάρα.
59. Cigars. Σιγκάρς. Πούρα.
60. Alcohol. Æ´λκοχόλ. Αλκοόλ.
61. Terminal. Τέρμιναλ. Τερματικό.
62. Bellows. Μπέλλοους. Φυσούνα.
63. Aircraft. Αίρκράφτ. Αεροσκάφος.
64. Airfield. Αίρφίλντ. Αεροδρόμιο.
65. Emergency. Ημέρντζενσι. Έκτακτη ανάγκη.
66. Emergency exit. Ημέρντζενσι έξιτ. Έξοδος κινδύνου.
67. Landing. Λæ´ντιν. Προσγείωση..
68. Emergency landing Ημέρντζενσι λ æ´ντιν. Αναγκαστική προσγείωση.
69. Carry-on baggage. Κæ´ρρι όν μπæ´γκεντζ. Χειραποσκευές.
70. Flight. Φλάϊτ. Πτήση.
71. Breakfast. Μπρέκφαστ. Πρωινό.
72. Hijacker. Χάϊντζάκερ. Αεροπειρατής.
73. Hijacking. Χαϊντζάκιν. Αεροπειρατεία.
74. Passenger plane. Πάσσεντζερ πλέϊν. Επιβατικό αεροπλάνο.
75. Warplane. Γουόρ πλέϊν. Πολεμικό αεροπλάνο.
76. Door. Ντόορ. Πόρτα.
77. Automatic doors. Ωτομάτικ ντοόρς. Αυτόματες πόρτες.
78. Enter. Έντερ. Εισέρχομαι, μπαίνω.
79. Entering. Έντεριν. Εισαγωγή, μπαίνοντας.
80. Many. Μένυ. Πολλοί/ες/ά.
81. Uniform. Γιούνιφορμ. Στολή.
82. Weigh. Γουέϊ. Ζυγίζω.
83. Weight. Γουέϊτ. Βάρος.
84. Αppropriate. Απρόπριετ. Κατάλληλος/η/ο.
85. Tag. Τάγκ. Ετικέτα.
86. For. Φόρ. Για.
87. Each. Ίτς. Κάθε.
88. Country. Κάουντρυ. Χώρα.
89. Countries. Κάουντρις. Χώρες.
90. Domestic. Ντομέστικ. Εγχώριος/α/ο.
91. International. Ιντερνάσιοναλ. Διεθνής/ές.
92. Oversea. Όβερσί. Υπεράκτια.
93. Foot. Φούτ. Πόδι.
94. Feet. Φίτ. Πόδια.
95. Meter. Μίτερ. Μέτρο.
96. One way ticket. Oυάν γουέΪ τίκετ. Εισιτήριο απλό.
97. Round trip ticket. Ράουντ τρίπ τίκετ. Εισιτήριο μετά επιστροφής.
98. Adult. Άντø´λτ. Ενήλικας.
99. Adult’s ticket. Α’ντø´λτ’ς τίκετ. Εισιτήριο ενηλίκων.
100. Child. Τσάϊλντ. Παιδί.
101. Children. Τσίλντρεν. Παιδιά.
102. Children’s ticket. Τσίλντρεν’ς τίκετ. Παιδικό εισιτήριο.
103. Senior’s citizen ticket. Σίνιορς σίτιζεν τίκετ. Εισιτήριο ηλικιωμένου πολίτη.
104. Economy’s Class ticket. Ίκόνομι’ς κλάςς τίκετ. Εισιτήριο οικονομικής θέσης.
105. First Class ticket. Φέρστ κλάςς τίκετ. Θέση πολυτελείας.
106. Business Class. Μπίζνεςς κλάςς. Θέση για επιχειρηματίες.
107. Bulky Item. Μπø´λκι άϊτεμ. Ογκώδες είδος.
108. Infant Baggage. Ίνφαντ μπæ´γκεντζ. Αποσκευή βρέφους .
109. Restricted Item. Ρίστίκτετ άιτεμ. Περιορισμένο είδος.
110. Cabin seat. Κάμπιν σήτ. .Καμπίνα κάθισμα.
111.Rolling belt. Ρόουλιν μπέλτ. Κυλιόμενος ιμάντας.
112. Security lane. Σέκιούριτι λέίν. Λωρίδα ασφαλείας.
113. Screening lane. Σκρίνιν λέιν. .Προβολή λωρίδας που έχει μηχάνημα που ανιχνεύει τις αποσκευές και τις δείχνει στην οθόνη.
114. Scanning. Σκæ´ννιν. Σάρωση.
115. X-ray scanner. Έξ ρέϊ σκ æ´ννερ. Σαρωτής ακτινών.
116. Metal detector. Μέταλ ντιτέκτορ. Ανιχνευτής μετάλλων.
117. Machine. Μασήν. Μηχάνημα.
118. City. Σίτυ. Πόλη.
119. Cities. Σίτις. Πόλεις.
120. Multiple. Μούλτιπλ. Πολλαπλοί/ές /ά.
121. To. Τού. Να.
122. Go. Γκόου. Πηγαίνω.
123.Service. Σέρβις. εξυπηρέτηση,
υπηρεσία.
124. Appropriate. Αππρόπριετ. Κατάλληλος/η/ο.
125. Tag. Τάγκ. Ετικέτα.
126. Worker. Γουόρκερ. Εργαζόμενος/η.
127. Carry. Κæ´ρρι. Φέρνω.
128. Which. Γουίτς. Οποίος/α/ο.
129. Plane.

Πλέϊν. Aεροπλάνο.
130. Know.

Νόου. Ξέρω.
131. Them. Δέμ. Τους/τα.
132. Is. Ίζ. Είναι.
133. Dangerous.

Ντέιντζερøς. Επικίνδυνος/η/ο.
134. Demand. Ντιμæ´ντ. Ζήτηση, ζητώ.
135 .Take. Τέϊκ. Παίρνω.
136. In. Ίν. Σε.
137. Any. Αίνυ. Όποιος/α/ο/δήποτε.
138. Place. Πλέις. Τόπος.
139. They. Δέυ. Αυτοί.
140 . Want. Γουόντ.. Θέλω.
141. Terrorist. Τέρροριστ. Τρομοκράτης.
142. Terrorists. Τέρροριστς. Οι τρομοκράτες.
143. Seize. Σίζ. Καταλαμβάνω,
αρπάζω.
144. Are. Άρ. Είναι.
145. Call. Κόλ. Κλήση.
146. Called. Κόλλντ. Που ονομάζεται.
147. May. Μέϊ. Μπορεί να.
148 .Kill. Κίλλ. Σκοτώνω.
149. Or. Όρ. Ή.
150. Torture. Τόρτσουρ. Βασανιστήριο, βασανίζω.
151. People. Πίπλ. Άτομα, Άνθρωποι.
152. Victim. Βίκτιμ. Θύμα.
153. Victims. Βίκτιμς. Θύματα.
154.Of. Όφ ή μπροστά από φωνήεν όβ.. Του.
155. Suffer. Σø´φφερ. Υποφέρω.
156. Psycholοgical. Σάϊκολόγικαλ. 156. Ψυχολογικό/ά.
157. Problem. Πρόβλεμ. Πρόβλημα.
158. Problems. Πρόβλεμς. Προβλήματα.
159. After. Άφτερ. Μετά από.
160 .If. Ίφ. Εάν.
161. Alive. Αλάιβ. Ζωντανός.
162. Cockpit Κάκπίτ. Πιλοτήριο.
163. Αutopilot control panel. Ωτοπάϊλοτ κοντρόλ πάνελ. Πίνακας ελέγχου αυτόματου πιλότου.
DIALOGUES
1.After entering the automatic doors in the airport one can enter in the main room where there are many desks of airlines. Άφτερ έντεριν δή
ωτομάτικ ντοόρς ίν δή αίρπορτ ουάν κæ´n έντερ ίν δή μέιν ρούμ χουέρ δέαρ άρ μένυ ντέσκς όβ αίρρλάίνς.
Μετά την είσοδο των αυτόματων θυρών στο αεροδρόμιο κάποιος μπορεί να εισέλθει στην κύρια αίθουσα όπου υπάρχουν πολλά γραφεία έλεγχου διαβατηρίων των αεροπορικών εταιρειών.
2. There, clerks of each airline try to offer their service to each passenger who waits with patience, standing in line. Δέαρ, κλέρκς όβ ίτς αιίρλάϊν τράι τού όφφερ δείρ σέρβις τού ίτς πάσσεντζερ χού γουέϊτς γουίθ
πæ´σιενς,
στæ´ντιν ιν λάϊν.
Εκεί, υπάλληλοι των κάθε αεροπορικών εταιρειών προσπαθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κάθε επιβάτη που περιμένει με υπομονή, στέκοντας στη γραμμή.
3. When each passenger reaches in the front of the desk,
the clerk
checks the ticket and his/her passport, weighs on the scale
each suitcase
and then
he/she puts on each suitcase or other baggage the appropriate tag, so
the worker who carries the baggage in the aircraft
knows in which plane to carry them.
Γουέν ίτς πάσσεντζερ ρίτσις ίν δή φρόντ όφ δή ντέσκ, δή κλέρκ τσέκς δή τίκετ, έντ χίς/χέρ πάσσπορτ, γουέις ον δή σκέϊλ ίτς σουίτκέϊς έντ δέν χή/σή πούτς ον ίτς σουίτκέισ όρ ø´δερ μπæ´γκεντζ δή
αππρόπριετ τάγκ, σόου δή γουόρκερ χού
κæ´ρρις δή μπæ´γκεντζ ίν δή
αίρρκραφτ νόους ίν γουίτς πλέΪν τού κæ´ρρι δέμ..
Όταν κάθε
επιβάτης φτάνει στο μπροστινό μέρος του ελέγχου των διαβατηρίων, ο υπάλληλος ελέγχει το εισιτήριο και το διαβατήριο του, ζυγίζει στη ζυγαριά
κάθε βαλίτσα του και στη συνέχεια ) βάζει σε κάθε βαλίτσα ή σε άλλα είδη αποσκευών την κατάλληλη ετικέτα, οπότε ο εργαζόμενος
ο οποίος
μεταφέρει τις αποσκευές στο αεροσκάφος
να γνωρίζει σε ποιο αεροπλάνο να τα μεταφέρει.
4.Clerk.Tickets please and passports! Κλέρκ.Τίκετς πλίζ έντ πάσσπορτς. Υπάλληλος. Εισιτήρια παρακαλώ και διαβατήρια!.
5. I see you are traveling or going to New York. Άι σί γιου άρ τράβελιν όρ γκόϊν του Νιού Υόρκ. Βλέπω ταξιδεύετε ή πηγαίνετε στη Νέα Υόρκη.
6. Yes. Γές. Ναι.
7. You have: one way ticket, round trip ticket? Γιού χάβ ουάν γουέι τίκετ, ράουντ τρίπ τίκετ? Έχετε: απλό εισιτήριο, εισιτήριο μετά επιστροφής;
8. Adults’ ticket? Α’ντø´λτ’ς τίκετ?. Εισιτήριο Ενηλίκων;
9. Seniors’ citizen ticket? Σίνιορς΄ σίτιζεν τίκετ.. Εισιτήριο ηλικιωμένων;
10. Children’s’ ticket? Τσίλντρεν΄ς τίκετ.. Παιδικό «εισιτήριο;
11. Multiple cities ticket? Μούλτιπλ σίτις τίκετ.. Εισιτήριο πολλαπλών πόλεων;
12. Choose your class. Τσούς γιούρ κλάςς. Επιλέξτε την κατηγορία σας.
13. Clerk. I see that you have paid the whole amount of the ticket. Κλέρκ. Άι σί δάτ γιού χάβ πέϊντ δή χουόλ αμάουντ όφ δη τίκετ. Clerk. Βλέπω ότι έχετε πληρώσει ολόκληρο το ποσό του εισιτηρίου.
14. Clerk. I see that you have paid only a deposit, you have to pay the rest of the ticket. Κλέρκ. Άι σί δάτ γιού χάβ πέϊντ όνλι έϊ ντιπάζιτ, γιού χάβ του πέϊ δή ρέστ όφ δή τίκετ. Υπάλληλος. Βλέπω ότι έχετε πληρώσει μόνο μια κατάθεση, θα πρέπει να πληρώσετε το υπόλοιπο του εισιτηρίου .
15. Passenger. OK. Πάσσεντζερ. Οκέϊ. Επιβάτης. Εντάξει.
16. Clerk. For the baggage I have to tell you
that you are allowed to have only a certain amount of pounds free, about suitcases, if you exceed that ,you have to pay for the exceeding amount plus the rest of your ticket if you haven’t paid the whole ticket.! Okay?
Κλέρκ. Φόρ δή μπæ´γκεντζ άι χάβ τού τέλλ γιου δάτ γιού άρ αλλάουντ τού χάβ όνλυ έι σέρτεν αμάουντ
όφ πάουντς φρί, αμπάουτ τού σουίτκέϊσις, ίφ γιού εξίντ δάτ, γιού χάβ τού πέϊ φόρ δή εξίντιν αμάουντ πλø´s δή ρέστ όφ γιούρ τίκετ ίφ γιού χάβεν΄τ πέϊντ δή χουόλ τίκετ. Οκέϊ.
Υπάλληλος. Για τις αποσκευές, έχω να σας πω ότι σας επιτρέπεται να έχετε μόνο ένα ορισμένο ποσόν πάουντς δωρεάν, περίπου 2 βαλίτσες, εάν το υπερβείτε , πρέπει να πληρώσετε για το ποσό που είναι παραπάνω συν το υπόλοιπο του εισιτηρίου σας, αν δεν έχετε πληρώσει ολόκληρο το εισιτήριο.! Εντάξει.
17. Passenger. Okay. Πάσσεντζερ. Οκέϊ.. Επιβάτης εντάξει.
18. Clerk. He/she weighs the baggage on the scale and says!

Κλέρκ. Χή/σή γουέϊς δή μπæ´γκεντζ ον δή σκέϊλ έντ σέϊς. Υπάλληλος. Ζυγίζει τις αποσκευές στη ζυγαριά και λέει!.
19. Clerk. You have to pay …….dollars. Κλέρκ. Γιού χάβ τού πέϊ…. ντø´λλαρς. Υπάλληλος. Πρέπει να πληρώσεις… δολάρια.
20. Passenger. He/she pays the money. Πάσσεντζερ. Χή/σή πέϊς δή
μø´νι.
Επιβάτης. Πληρώνει τα χρήματα.
21. Clerk. He/she puts the tags on the baggage and then he/she puts them on the rolling belt in order the luggage to be picked up by the workers and to be carried on the aircraft. Κλέρκ. Χή/σή πούτς δή τάγκς ον δή μπæ´γκεντζ έντ δέν χή/σή πούτς δέμ ον δή ρόλλιν μπέλτ ίν όρντερ δή λø´γκεντζ τού μπί πικτ ø´π μπάϊ δή γουόρκερς έντ τού μπί
κæ´ρριντ ον δή αιρκράφτ.
Υπάλληλος. Βάζει τις ετικέτες για τις αποσκευές και τότε τις βάζει στον κυλιόμενο ιμάντα προκειμένου οι αποσκευές να παρθούν από τους εργαζόμενους και να μεταφερθούν στο αεροσκάφος.
22. Clerk. Do you want window seats or seats in the aisle Κλέρκ. Ντού γιού γουόντ γουίντοου
σήτς όρ σήτς ιν δή άϊλ;
Υπάλληλος. Θέλετε καθίσματα στο παράθυρο ή καθίσματα στο διάδρομο;
23. Clerk. Smoking, no smoking. Κλέρκ. Σμόκιν, νο σμόκιν.. Υπάλληλος. Καπνίζετε ή όχι.
24. Clerk. Here is your pass board. You must go to Exit number. Κλέρκ. Κλέρκ.Χήρ ίζ γιούρ πάςς μπόουρντ. Γιού μø´στ γκ όου τού
έξιτ νø´μπερ….
Υπάλληλος. Εδώ είναι η κάρτα επιβίβασης. Πρέπει να πάτε στην έξοδο αριθμό…
25. Τhe passenger takes the passport, tickets, boarding pass and goes to the Scanning control. Δή πάσσεντζερ τέϊκς δή πάσσσπορτ, τίκετς, μπόουρντιν πάςς έντ γκόους τού δή Σκάννινγ κοντρόλ. Ο Επιβάτης παίρνει το διαβατήριο τα εισιτήρια ,την κάρτα επιβίβασης και πηγαίνει στον έλεγχο ανίχνευσης.
26. Security clerk. Put your handbags in the X-ray scanner. Σέκιουριτυ κλέρκ. Πούτ γιούρ χ æ´ντμπ æ´κς ίν δή έξ ρέϊ σκæ´ννερ. Υπάλληλος ασφαλείας. Βάλτε τις χειραποσκευές σας στον σαρωτή X-ray..
27. The passenger puts the handbags and goes to pass the gate with the metal detector. Δη πάσσεντζερ πούτς δή χæ´ντμπæ´κς έντ γκόους τού πάςς δή γκέϊτ γουίθ δή μέταλ ντιτέκτορ.; Ο επιβάτης βάζει τις χειραποσκευές και πηγαίνει να περάσει την πύλη με τον ανιχνευτή μετάλλων.
28. Security officer. Please take the keys out of your pocket or anything else metal t you have in your pocket. Σέκιουριτι όφφισερ. Πλίζ τέίκ δή κίς άουτ γιούρ πάκετ όρ ένιθιν έλς μέταλ γιού χάβ ιν γιούρ πάκετ.. Υπεύθυνος ασφαλείας. Παρακαλώ πάρτε τα κλειδιά από την τσέπη ή οτιδήποτε άλλο μέταλλο που έχετε στην τσέπη σας.
29. The passenger takes his keys out of his pocket, he doesn’t have any other metal object in his pocket and he pass through the gate. No one sound is heard. Δή πάσσεντζερ τέίκς χίς κίς άουτ όφ χίς πάκετ, χή ντάζν΄τ χάβ ένυ
ø´δερ μέταλ όμπζεκτ ίν χίζ πάκετ έντ χί πάςς θρού δή γκέίτ. Νό ουάν σάουντ ίζ χæ´ρντ.
Ο επιβάτης παίρνει τα κλειδιά από την τσέπη του, δεν έχει οποιοδήποτε άλλο μεταλλικό αντικείμενο στην τσέπη του και περνά την πύλη. Δεν ακούγεται κανένας ήχος.
30. The passenger asks the security officer? Δή πάσσεντζερ άσκς δή σεκιούριτι όφφισερ. Ο επιβάτης ρωτά τον αξιωματικό ασφαλείας;
31. What would happen if somebody was passing through and a beep was heard? Γουάτ γούλντ χάππεν ίφ
σ æ´μμπάντι γουάς πάσσιν θρού έντ έι μπίπ γουάζ χæ´ρντ?.
Τι θα συμβεί αν κάποιος πέρναγε και ένα ηχητικό
σήμα ακουγόταν?
32 .Security officer. There would be heard an alarm and we would search the
guy from the top to the bottom in order to find if he has any gun
or dissembled
parts of a
gun that he
can assemble
later in the
plane and try to hijack the plane.
Σέκιούριτι όφφισερ.
Δέαρ γουλντ μπί
χæ´ρντ έν αλάρμ
έντ γουί γούλντ
σ æ´ρτς
δή γκάϊ φρόμ δή τάπ το δή μπάττøμ ίν όρντερ του φάϊντ ίφ χή χας ένυ
γκ ø´ν όρ ντισσέμπλντ πάρτς όφ α
γκø´ν δάτ χή
κæ´ν ασσέμπλ λέϊτερ ίν δή πλέΪν έντ τράϊ τού χάϊντζακ δή πλέϊν.
Υπεύθυνος ασφαλείας.
Θα ακουγόταν ένας συναγερμός και θα ψάχναμε τον τύπο από την κορυφή μέχρι τα νύχια για να βρούμε αν έχει οποιοδήποτε όπλο ή διαλυμένα μέρη ενός όπλου που μπορεί να το συναρμολογήσει αργότερα στο αεροπλάνο και να προσπαθήσει να κάνει αεροπειρατεία στο αεροπλάνο.
33. Passenger. Hijack what do you mean by that? Πάσσεντζερ. Χάϊντζακ γουάτ ντού γιού μίν μπάί δάτ?. Eπιβάτης. Αεροπειρατία; τι εννοείς με αυτό;.
34. Security officer. Someone seizes the plane on his own or with the help of some others, hold hostages, demandς something and then threatς to take the plane in the place that he wants. These people are called hijackers. Σεκιούριτι όφφισερ.
Σæ´μουάν σίζις δή πλέϊν ον χίζ όουν όρ γουίθ δή χέλπ όφ
σæ´μ ø´δερς, χόλντ χάστεντζ,
ντιμ æ´ντς σæ´μθιν έντ δεν θρέτς του τέϊκ δή πλέϊν ίν δή πλέϊς
δάτ χή γουόντς. Δήζ πίπλ άρ κόλλντ χάίντζάκερς.
Υπεύθυνος ασφαλείας.
Κάποιος αρπάζει το αεροπλάνο μόνος του ή με τη βοήθεια κάποιων άλλων, κρατούν ομήρους, απαιτεί κάτι και, στη συνέχεια, απειλεί να πάρει το αεροπλάνο στο μέρος που θέλει. Οι άνθρωποι αυτοί ονομάζονται αεροπειρατές.
35. Passenger. They are called terrorists too. Πάσσεντζερ. Δέϊ άρ κόλλντ τέρροριστς του. Επιβάτης.
Ονομάζονται τρομοκράτες επίσης.
36. Security officer.Yes, but the common terrorists basically act in the land not in the air. Σεκιούριτι όφφισερ.Γές, μπ ø´τ δή κόμμον τέρροριστς μπέϊσικλι άκτ ίν δή λάντ νάτ ίν δή αίρ. Υπεύθυνος ασφαλείας.Ναι, αλλά οι κοινοί τρομοκράτες ουσιαστικά δρουν στη γη όχι στον αέρα.
37. Passenger! I see. Okay, goodbye now!! Πάσσεντζερ. Άι σί. Οκέϊ, γκούντμπάϊ νάου! Επιβάτης. Καταλαβαίνω. Εντάξει, αντίο τώρα!!
38. Security officer. Bye, have a nice flight! Σεκιούριτι όφφισερ. Μπάϊ, χάβ έϊ νάϊς φλάϊτ. Υπεύθυνος ασφαλείας. Αντίο, να έχετε μια ωραία πτήση
39. The passenger leaves the security check and goes to the waiting room. Δή πάσσεντζερ λίβς δή σεκιούριτι τσέκ έντ γκόους του δή γουέτιν ρούμ. Ο επιβάτης αφήνει τον έλεγχο ασφαλείας και πηγαίνει στην αίθουσα αναμονής.
40. Over there he waits until the time comes to be boarded on the plane. After some time a voice is heard in the loudspeakers. Όβερ δέαρ χή γουέιτς øντίλ δή
τάϊμ κ ø´μς τού μπί μπόουρντεντ ον δή πλέϊν. Άφτερ σø´μ τάϊμ έϊ βόϊς ίζ χ æ´ρντ ίν δή λάουντσπίκερς.
Εκεί περιμένει μέχρι να έρθει η ώρα να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο. Μετά από λίγο καιρό μια φωνή ακούγεται με στα ηχεία.
41. Voice in the loudspeakers:Attention please!!! Βόϊσ ιν δή λάουντσπίκερς. Αττέντσιον πλίζ!!! Φωνή στα ηχεία: Προσοχή παρακαλώ!!!
42. Voice in the loudspeakers.The passengers for the flight to New York are boarding now on the exits four and five. Thank you!! Δή πάσσεντζερς φόρ δή φλάϊτ τού Νιού Υόρκ άρ μπόόυρντιν νάου ον δή έξιτς φόρ έντ φάϊβ. Θένκ ιου.
Οι επιβάτες της πτήσης στη Νέα Υόρκη επιβιβάζονται τώρα στις εξόδους τέσσερες και πέντε. Ευχαριστούμε!!.
43. All the passengers go to these exits in order to be boarded in the plane. Όλλ δή πάσσεντζερς γκόου τού δήζ έξίτς ίν όρντερ τού μπί μπόουρντεντ ίν δή πλέΪν. Όλοι οι επιβάτες να πάνε σε αυτές τις εξόδους για να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο.